Phần mở rộng tệp .TXTRPT

Loại tệp CommScope Teletilt Control System Báo cáo

Nhà phát triểnCommScope
Phổ biến2.4
thể loạiHồ sơ dữ liệu
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp TXTRPT là gì?

Tệp được tạo bởi ATC Lite, phần mềm đi kèm với ăng-ten của Hệ thống điều khiển Teletilt (ví dụ: kiểu ATC200-LITE-USB); lưu trữ một báo cáo được tạo bởi ăng-ten và lưu nó ở định dạng tài liệu Microsoft Word để có thể mở nó bằng bất kỳ phần mềm tương thích Word nào. Thêm thông tin

Anten của hệ thống điều khiển từ xa được sử dụng để tiến hành khảo sát tần số vô tuyến (RF).

Các chương trình mở tệp TXTRPT

các cửa sổ
Microsoft Word 2016
LibreScript
Apache OpenOffice
Mac
Microsoft Word 2016
LibreScript
Apache OpenOffice
Linux
LibreScript
Apache OpenOffice

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .PCT
2019
Phần mở rộng tệp .AT3
2019
Phần mở rộng tệp .PI2
2019