Phần mở rộng tệp .XDI

Loại tệp WinArchiver Tệp hình ảnh đĩa mở rộng

Nhà phát triểnMáy tính WinArchiver
Phổ biến4.0
thể loạiTập tin ảnh đĩa
định dạngNhị phân X

Nhị phân

Tập tin này được lưu ở định dạng nhị phân, đòi hỏi một chương trình cụ thể để đọc nội dung của nó.

Tệp XDI là gì?

Hình ảnh đĩa nén được tạo bởi WinArchiver, chương trình nén, mở rộng và mã hóa tệp cho Windows; được lưu ở định dạng độc quyền nhưng có thể được giải nén thành định dạng .ISO tiêu chuẩn bằng tùy chọn menu Công cụ của WinArchiver → Giải nén tệp XDI ... Thêm thông tin

Các tệp XDI cũng có thể được gắn dưới dạng ổ đĩa ảo bằng WinArchiver Virtual Drive.

Các chương trình mở tệp XDI

các cửa sổ
WinArchiver
Ổ đĩa ảo WinArchiver

Đề XuấT

Phần mở rộng tệp .E57
2019
Phần mở rộng tệp .PT
2019
Phần mở rộng tệp .PRG
2019